Vastned Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op woensdag 26 april 2023 om 14.30 uur op de zetel van de Vennootschap, Generaal Lemanstraat 74, 2600 Berchem - Antwerpen.

Volledig persbericht:

Oproeping en agenda