• Vastned Belgium behaalt een positief nettoresultaat van € 11,9 miljoen.

• Verhoging van het verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2022 naar € 2,55 - € 2,60 (van € 2,45 - € 2,55) ondanks de onzekere vooruitzichten.

• Hoge bezettingsgraad van 99,0% benadrukt de kwaliteit van de vastgoedportefeuille.

• Hoge stabiele inningsgraad (99,6%) van de huurinkomsten tijdens de eerste negen maanden van 2022.

• Lichte daling (€ -1,0 miljoen of -0,3%) van de waarde van de bestaande vastgoedportefeuille ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 40,8 miljoen ter beschikking.

• Lage schuldgraad van 27,2% biedt voldoende bescherming aan de aandeelhouders in de huidige, volatiele, economische omgeving.

• Definitieve benoeming van Sven Bosman tot Operational Managing Director.

Volledig persbericht: