Contact

Cijfers

Onze cijfers van elk kwartaal kan u vinden onder wettelijke documenten.

Financiële structuur

Vastned Belgium heeft op 31 december 2023 een conservatieve financiële structuur, met een lage schuldgraad maar wel met een korte looptijd, die haar toelaat om haar activiteiten ook in 2024 uit te voeren. 

De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur zijn op 31 december 2023:

  • Opgenomen financiële schulden: € 77,8 miljoen
  • 100% van de beschikbare kredietlijnen bij financiële instellingen zijn langetermijnfinancieringen met een gewogen gemiddelde looptijd van 4,0 jaar.
  • Ongebruikte kredietlijnen beschikbaar ter waarde van € 32,2 miljoen.
  • Voor 55% van de beschikbare kredietlijnen is de rentevoet gefixeerd door renteswaps of door vaste rentevoeten, 45% heeft een variabele rentevoet; van de opgenomen kredietlijnen is dit respectievelijk 77% en 23%.
  • Vaste rentevoeten zijn gefixeerd voor een resterende periode van gemiddeld 3,9 jaar.
  • Gemiddelde rentevoet voor 2023: 2,22% inclusief bankmarges.
  • Marktwaarde van de financiële derivaten: € 0,3 miljoen.
  • Beperkte schuldgraad van 25,3% (wettelijk maximum van 65,0%).
  • In 2023 zijn er geen contractuele wijzigingen in de bestaande convenanten van de Vennootschap. Vastned Belgium voldoet op 31 december 2023 aan alle convenanten. Als gevolg van de herfinanciering zal in 2024 een convenant (bij één financiële instelling) aangepast worden, meer bepaald dat de maximale schuldgraad niet meer mag bedragen dan 50,0% (momenteel is deze waarde bepaald op 60,0%).

Vervaldagkalender kredietlijnen

Alternatieve prestatiemaatstaven

Onze cijfers van elk kwartaal kan u vinden onder wettelijke documenten.