Contact

Fusie

Aankondiging ondertekening fusievoorstel

Per 17 juni 2024 hebben Vastned Retail en Vastned Belgium de ondertekening aangekondigd van het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie voor de voorgestelde omgekeerde grensoverschrijdende juridische fusie waarbij Vastned Retail zal fuseren met en in Vastned Belgium.

Lees het volledig persbericht:

Fusievoorstel

Kennisgeving (artikel 12:112, §1, 2° WVV / 2:333e BW)

Toepassing van artikel 7:97 WVV door de raad van bestuur van Vastned Belgium

Board Report Vastned Retail

Verklaringen

Fusievoornemen

Per 16 mei 2024 hebben Vastned Retail en Vastned Belgium aangekondigd dat zij voornemens zijn om Vastned Retail te fuseren in Vastned Belgium.

Lees het volledig persbericht en presentatie hieronder:

Jaarverslagen

Vastned Belgium
Vastned Retail