Contact

Aandelen

De aandelen van Vastned Belgium staan genoteerd op de Continumarkt van NYSE Euronext Brussel. De aandelen dragen het nationaal SRW-nummer 3754.68 en het internationaal ISIN-nummer BE0003754687.

Dividendbeleid

2023

2022

2021

2020

2019

Aantal dividendgerechtigde aandelen

5.078.525

5.078.525

5.078.525

5.078.525

5.078.525

Brutodividend (in €)

2,30

2,25

2,20

2,05

2,90

Nettodividend (in €)

1,610

1,575

1,540

1,440

2,030

Voor 2023 bedraagt het brutodividend € 2,30. Na inhouding van 30% roerende voorheffing betekent dit € 1,61 netto. 

Data betaalbaarstelling dividend 2023:

  • Ex-date dividend 2023 - maandag 6 mei 2024
  • Record date dividend 2023 - dinsdag 7 mei 2024
  • Uitbetaling dividend 2023 - vanaf woensdag 11 mei 2024

De uitbetaling van het dividend zal gebeuren door aanbieding van het dividendbewijs 24 aan de loketten van Bank Degroof-Petercam.

Memo betreffende de mogelijkheid voor buitenlandse pensioenfondsen om de roerende voorheffing op dividenden van GVV's terug te vorderen naar aanleiding van een vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof van België.

Aandeelhouderschap

Aandeelhouderschap op 31 december 2023

Naam

Aantal aandelen

%

Vastned Retail NV

3.325.960

65,49%

J.G. de Jonge

153.190

3,02%

Publiek

1.599.375

31,49%

TOTAAL

5.078.525

100%

Op 31 december 2023 bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap € 97.213.233 en is verdeeld in 5.078.525 volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vastned Belgium publiceert de informatie zoals vereist in artikel 15, §1 en 18, §1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van beursgenoteerde bedrijven.

Informatie per 31 december 2023: 

  • Totaal kapitaal: € 97.213.233
  • Totaal aantal stemverlenende effecten: 5.078.525
  • Totaal aantal stemrechten (= de noemer): 5.078.525
  • Aantal stemrechtverlenende effecten per categorie en aantal stemrechten per categorie: niet van toepassing
  • De statutaire kennisgevingsdrempel is gelijk aan de wettelijke drempel uit artikel 6, §1 van de Wet van 2 mei 2007 en bedraagt aldus 3 %

Transparantiekennisgevingen

In toepassing van art. 74 § 6 van de Openbare Overnamebiedingenwet van 1 april 2007 heeft de FSMA onderstaande aanmeldingsformulieren ontvangen van personen die in onderling overleg op 1 september 2007 in het bezit zijn van meer dan 30% van de effecten van Vastned Belgium:

Aanmeldingsformulier Vastned Retail - 1 september 2007

Conform artikels 14 en 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de Openbaarmaking van Belangrijke Deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven meldt Vastned Belgium dat het volgende kennisgevingen heeft ontvangen:

Aanmeldingsformulier Vastned Retail - 10 december 2012

Aanmeldingsformulier Capfi Delen Asset Management NV - 7 januari 2014

Aanmeldingsformulier Capfi Delen Asset Management NV - 9 mei 2018

Aanmeldingsformulier de Heer J.G. de Jonge - 2 september 2022

Aanmeldingen van kennisgevingen van houders van deelnemingen, conform de “Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen” van 2 mei 2007, kunnen gebeuren bij Sven Bosman:

T. + 32 3 361 05 92
E. Sven.Bosman@vastned.be  

Analisten coverage

Analisten die het aandeel van Vastned Belgium volgen:

U kan hun verslagen vinden onder documenten.

Contact investor relations

Voor al uw vragen omtrent de investor relations van Vastned Belgium, kan u contact opnemen met Sven Bosman:

T. + 32 3 361 05 90
E. sven.bosman@vastned.be