Openbaarmaking van een kennisgeving ingevolge artikel 9 van de gecoördineerde statuten van Vastned Belgium NV en artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Samenvatting van de kennisgeving:

Vastned Belgium NV heeft op 2 september 2022 een transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat de heer J.G. de Jonge, ingevolge de verwerving van aandelen, thans een belang van 3,02% bezit in Vastned Belgium. Hij heeft aldus de deelnemingsdrempel van 3% overschreden.

Volledig persbericht: 

Openbaarmaking van een kennisgeving