Sterke operationele resultaten in een jaar gekenmerkt door onzekerheid

• Vastned Belgium behaalt een positief nettoresultaat van € 14,5 miljoen.

• EPRA resultaat van € 2,59 per aandeel voor boekjaar 2022.

• Brutodividendvoorstel van € 2,25 per aandeel voor boekjaar 2022 (vorig boekjaar: € 2,20 per aandeel). Dit komt overeen met een aantrekkelijk brutodividendrendement van 7,6% op basis van de slotkoers op 31 december 2022, zijnde € 29,70 per aandeel.

• Lage schuldgraad van 26,1% biedt solide bescherming voor 2023.

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 44,5 miljoen ter beschikking.

• Hoge bezettingsgraad van 99,5% benadrukt de kwaliteit van de vastgoedportefeuille.

• Lichte daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille (-0,6%) ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

• Hoge stabiele inningsgraad (98,6%) van de huurinkomsten tijdens boekjaar 2022.

Volledig persbericht:

Jaarcijfers 2022