Contact

Privacy policy

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u invult in het voorziene invulformulier, worden verwerkt door Vastned Belgium, Generaal Lemanstraat 74, 2600 Berchem. Vastned Belgium eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Door de verzending van uw gegevens verleent u het recht aan Vastned Belgium om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  • gebruik en beheer van de website in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten
  • verstrekken van informatie over de kenmerken, diensten en producten die uitgaan van Vastned Belgium

U hebt het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor eventuele direct marketing doeleinden. U kunt dit melden in een schrijven aan ons gericht of mailen naar info@vastned.be.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via info@vastned.be indien u gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen.

We behouden ons het recht voor om deze policy zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de website en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze website te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld uw taalvoorkeur. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de website in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

We behouden ons het recht voor om deze policy zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.