Contact

Overzicht van de vastgoedportefeuille op 31 december 2023:

Regio

Oppervlakte in m²

Jaarhuur *

Investeringswaarde *

Reële waarde *

Weging (%)

Brussel

8.848

2.739

59.922

58.461

19%

Vlaanderen

55.589

14.394

229.458

223.864

72%

Wallonië

10.728

2.059

27.937

27.256

9%

Totaal vastgoedbeleggingen

75.165

19.192

317.317

309.581

100%

* in duizenden €

Geografische spreiding

Image