• Vastned Retail en Vastned Belgium zijn voornemens om Vastned Retail te fuseren in Vastned Belgium, dat de naam "Vastned" zal krijgen.
 • De Fusie is gericht op het genereren van waarde voor Vastned en haar stakeholders, waaronder:
  • Vereenvoudiging van de organisatie- en governance-structuur, terwijl de huidige succesvolle strategie wordt voortgezet;
  • Verwachte toekomstige terugkerende jaarlijkse operationele kostensynergieën van ongeveer EUR 2,0 - 2,5 miljoen;
  • Geoptimaliseerde schuldfinanciering;
  • Verhoogde free float en liquiditeit;
  • Eén enkel genoteerd platform onder het Belgische GVV-regime;
  • Meer portefeuillediversificatie;
  • Toekomstige mogelijkheid om waardeverhogende groei na te streven
 • Eén genoteerde entiteit waarvan de aandelen worden verhandeld op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam, met een verwachte toename in free float en liquiditeit voor aandeelhouders en een interessanter profiel voor beursanalisten
 • Vastned zal haar hoofdkantoor in België hebben met een raad van bestuur bestaande uit vijf personen, met Lieven Cuvelier als voorzitter
 • Sven Bosman zal CEO van Vastned worden
 • De Fusie zal naar verwachting in werking treden op 1 januari 2025, na goedkeuring door de aandeelhouders en de vervulling van andere gebruikelijke voorwaarden
 • Bij voltooiing zullen Vastned Retail aandeelhouders 0,839 Vastned Belgium aandeel ontvangen voor elk uitstaand Vastned Retail aandeel
 • Om de onmiddellijke impact op het cashdividend voor aandeelhouders van Vastned Belgium te mitigeren, gezien het verschillende rendementsprofiel van Vastned Retail ten opzichte van Vastned Belgium, zal Vastned Belgium een aanvullend dividend van EUR 1,00 per aandeel toekennen, dat in januari 2025 aan haar pre-fusie aandeelhouders zal worden betaald
 • Vastned Retail zal in december 2024 een interim-dividend van EUR 1,70 per aandeel toekennen en betalen (Vastned Retail zal in augustus 2024 geen interim-dividend toekennen en betalen)
 • Vastned Belgium zal een interim-dividend van EUR 2,30 per aandeel toekennen en betalen in december 2024
 • Het bestuur en de raad van commissarissen van Vastned Retail alsook de onafhankelijke bestuurders van Vastned Belgium staan unaniem achter de Fusie en bevelen deze aan
 • Aandeelhouders van Vastned Retail, zijnde entiteiten gecontroleerd door de heren Van Herk, Meulman, De Jonge en Niessen en ICAMAP Real Estate Securities Fund, die samen meer dan 42% van de stemrechten in Vastned Retail vertegenwoordigen, steunen de vereenvoudiging en strategische herstructurering van de groep tot één genoteerde organisatie en hebben zich ertoe verbonden om voor de Fusie te stemmen.

Volledig persbericht:

Vastned Retail en Vastned Belgium kondigen fusievoornemen aan