• EPRA resultaat van € 0,69 per aandeel voor het eerste kwartaal van 2023, ten opzichte van € 0,63 per aandeel in de vergelijkbare periode vorig boekjaar.

• Stabiele waarde van de bestaande vastgoedportefeuille ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

• Hoge bezettingsgraad van 99,5% benadrukt de kwaliteit van de vastgoedportefeuille.

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 47,7 miljoen ter beschikking.

• Lage schuldgraad van 25,0% biedt solide bescherming voor 2023.

Volledig persbericht: