• Vastned Belgium behaalt een positief nettoresultaat van € 4,1 miljoen.

• Stabiele waarde van de bestaande vastgoedportefeuille ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

• Hoge bezettingsgraad van 98,9% benadrukt de kwaliteit van de bestaande vastgoedportefeuille.

• Hoge stabiele inningsgraad (99,2%) van de huurinkomsten tijdens het eerste kwartaal van 2022.

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 45,8 miljoen ter beschikking. 

• Verdere daling van de schuldgraad (-1,0%) ten opzichte van 31 december 2021, waardoor de schuldgraad nu 25,5% bedraagt.

• Benoeming van Sven Bosman tot Operational Managing Director ad interim.

Volledig persbericht:

Tussentijdse verklaring per 31.03.2022