• EPRA resultaat van € 2,10 per aandeel voor de eerste negen (9) maanden van 2023, ten opzichte van € 1,93 per aandeel in de vergelijkbare periode vorig boekjaar.

• Verhoging van het verwacht EPRA resultaat per aandeel voor 2023 naar € 2,75 - € 2,80 (van € 2,65 - € 2,75).

• Hoge bezettingsgraad van 99,3% benadrukt de kwaliteit van de vastgoedportefeuille.

• Lichte daling (€ -0,7 miljoen of -0,2%) in de reële waarde van de vastgoedportefeuille ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 28,8 miljoen ter beschikking.

• Lage schuldgraad van 26,5% biedt solide bescherming.

• Gesprekken over de verlenging van de bestaande kredietfaciliteiten zijn lopende. De Vennootschap tracht deze gesprekken af te ronden voor het einde van het boekjaar.

Volledig persbericht: