Positief nettoresultaat en een stabiele waarde van de vastgoedportefeuille

• Vastned Belgium behaalt een positief nettoresultaat van € 8,2 miljoen.

• Stabiele waarde van de vastgoedportefeuille ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

• Hoge bezettingsgraad van 98,8% benadrukt de kwaliteit van de vastgoedportefeuille.

• Hoge stabiele inningsgraad (99,5%) van de huurinkomsten tijdens het eerste semester van 2022.

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 37,3 miljoen ter beschikking.

• Lage schuldgraad van 28,2% biedt voldoende ruimte voor toekomstige investeringen.

Volledig persbericht: