Op woensdag 27 april 2022 heeft Vastned Belgium een gewone algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd.

De algemene vergadering van Vastned Belgium heeft alle agendapunten goedgekeurd:

- Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsmede de bestemming van het resultaat.

- Goedkeuring van het remuneratieverslag over 2021 en het (herziene) remuneratiebeid.

- Samenstelling van de raad van bestuur.

- Herbenoeming commissaris.

Tot slot, zoals aangekondigd op 13 oktober 2021, komt het mandaat van Rudi Taelemans als operationele CEO ten einde. De raad van bestuur wenst Rudi Taelemans te bedanken voor de vruchtbare samenwerking de voorbije 22 jaar.

Volledig persbericht: