Op woensdag 26 april 2023 heeft Vastned Belgium een gewone algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd.

De algemene vergadering van Vastned Belgium heeft alle agendapunten goedgekeurd:

- Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, alsmede de bestemming van het resultaat.

- Goedkeuring van het remuneratieverslag over 2022.

- Goedkeuring van de jaarlijkse vaste vergoeding van de onafhankelijke bestuurders.

- Wijziging wettelijk vertegenwoordiger van de commissaris.

Volledig persbericht:

Resultaten algemene vergadering 26 april 2023