• EPRA resultaat van € 2,81 per aandeel voor boekjaar 2023, ten opzichte van € 2,59 vorig boekjaar.

• Herfinanciering van de bestaande kredietlijnen werd afgerond in het vierde kwartaal van 2023.

• Bijna volledig verhuurde portefeuille (bezettingsgraad van 99,9%) benadrukt de kwaliteit van de vastgoedportefeuille.

• Lage schuldgraad van 25,3% biedt solide bescherming.

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 32,2 miljoen ter beschikking.

• Stabiele waarde van de vastgoedportefeuille (-0,4%) ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

• Brutodividendvoorstel van € 2,30 per aandeel voor boekjaar 2023 (vorig boekjaar: € 2,25 per aandeel). Dit komt overeen met een brutodividendrendement van 7,5% op basis van de slotkoers op 31 december 2023, zijnde € 30,80 per aandeel.

Volledig persbericht:

Jaarcijfers 2023