Sterke operationele prestaties in een uitdagende marktomgeving.

• Hoge stabiele inningsgraad (98,4%) van de huurinkomsten tijdens 2021.

• Bezettingsgraad (99,3%) stijgt met 3,1% ten opzichte van 31 december 2020 (96,2%).

• EPRA resultaat van € 2,56 per aandeel voor boekjaar 2021.

• Brutodividendvoorstel van € 2,20 per aandeel voor boekjaar 2021 (vorig boekjaar: € 2,04 per aandeel). Dit komt overeen met een brutodividendrendement van 7,6% op basis van de slotkoers op 31 december 2021, zijnde € 28,80 per aandeel.

• Verdere daling van de schuldgraad (-2,0%) ten opzichte van 31 december 2020, waardoor de schuldgraad nu 26,5% bedraagt.

• Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 42,7 miljoen ter beschikking.

• Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille (-3,0%) ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Volledig persbericht: