Op woensdag 24 april 2024 heeft Vastned Belgium een gewone algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd.

De algemene vergadering van Vastned Belgium heeft alle agendapunten goedgekeurd:

- Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, alsmede de bestemming van het resultaat.

- Goedkeuring van het remuneratieverslag over 2023.

Volledig persbericht:

Resultaten algemene vergadering 24 april 2024