Vastned Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op woensdag 27 april 2022 om 14.30 uur.

Volledig persbericht: