Per 17 juni 2024 hebben Vastned Retail en Vastned Belgium de ondertekening aangekondigd van het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie voor de voorgestelde omgekeerde grensoverschrijdende juridische fusie waarbij Vastned Retail zal fuseren met en in Vastned Belgium.

Volledig persbericht: