Agenda van de gewone algemene vergadering van 24 april 2024 Informatienota over de gewone algemene vergadering van 24 april 2024 Volmacht voor de gewone algemene vergadering van 24 april 2024 Wettelijk jaarverslag over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023 Geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Commissarisverslag over boekjaar 2023 - geconsolideerde jaarrekening Statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Commissarisverslag over boekjaar 2023 - statutaire jaarrekening Presentatie van de gewone algemene vergadering van 24 april 2024 Notulen van de gewone algemene vergadering van 24 april 2024