Agenda van de gewone algemene vergadering van 26 april 2023 Informatienota over de gewone algemene vergadering van 26 april 2023 Volmacht voor de gewone algemene vergadering van 26 april 2023 Wettelijk jaarverslag over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022 Geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 Commissarisverslag over het boekjaar 2022 - geconsolideerde jaarrekening Statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 Commissarisverslag over het boekjaar 2022 - statutaire jaarrekening Presentatie van de gewone algemene vergadering van 26 april 2023 Notulen van de gewone algemene vergadering van 26 april 2023