Commissarisverslag over boekjaar 2023 - geconsolideerde jaarrekening