Commissarisverslag over boekjaar 2023 - statutaire jaarrekening