Contact

Raad van Bestuur

 • Lieven Cuvlier

  Lieven Cuvelier

  Voorzitter, Onafhankelijk bestuurder

  Termijn: april 2026

  Bestuurder van vennootschappen

 • Reinier Walta

  Reinier Walta

  Bestuurder

  Termijn: april 2025

  Chief Executive Officer Vastned NL

 • Peggy Deraedt

  Peggy Deraedt

  Bestuurder

  Termijn: april 2025

  Bedrijfsjurist Vastned

 • Anka Reijnen

  Anka Reijnen

  Onafhankelijk bestuurder

  Termijn: april 2026

  Bestuurder van vennootschappen

 • Ludo Ruysen

  Ludo Ruysen

  Onafhankelijk bestuurder

  Termijn: april 2026

  Bestuurder van vennootschappen

Auditcomité

Het auditcomité heeft als voornaamste taken:

 • Bespreking van de kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers
 • Analyse van de jaarrekeningen en de statutaire verslagenBespreking van de budgetten
 • De monitoring van de wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en de analyse van de aanbevelingen van de commissaris
 • De analyse van de doeltreffendheid van de interne controlemechanismen en het risicobeheer van de vennootschap.


Het auditcomité vergadert minstens vier maal per jaar. Zij rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen rechtstreeks aan de raad van bestuur.

 • Ludo Ruysen

  Ludo Ruysen

  Voorzitter
 • Anka Reijnen

  Anka Reijnen

 • Lieven Cuvlier

  Lieven Cuvelier

Executive Comittee

 • Reinier Walta

  Reinier Walta

  Strategic Managing Director
 • Sven Bosman

  Sven Bosman

  Operational Managing Director

Risicobeheer

De Raad van Bestuur van Vastned Belgium besteedt aandacht aan de risicofactoren waaraan Vastned Belgium onderhevig is.

De permanente evoluties op de vastgoedmarkten en de financiële markten vereisen een continue opvolging van de strategische, operationele, financiële risico's alsook de financiële verslaggeving en compliance risico’s ter bewaking van de resultaten en de financiële situatie van Vastned Belgium .” 

Klik op deze link om de belangrijkste risicofactoren en interne controle en risicobeheersystemen te downloaden.